Search
Close this search box.

תקנון אתרco.il .u-events נעה שוהם הפקות

אודות נעה שוהם הפקת הפקות

חברת נעה שוהם הפקות פתחה את שעריה בשנת 2022 ומתמחה הפקת אירועים
לחברת נעה שוהם הפקות לקוחות הנהנים מהפקה ועיצוב אירועים

האתר נעה שוהם הפקות

השימוש באתר

עה שוהם הפקות (להלן: "החברה") ע.מ 024609901, המפעילה את האתר מברכת לשלום את גולשי האתר והמשתמשים בשירותי החברה.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים מטה. כמו כן, השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד משתמשי האתר לתנאים הללו. יצויין כי תנאי השימוש וכל המלל באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

חברת נעה שוהם הפקות לא תישא בכל אחריות לפעילות שאינה חוקית אשר תעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה. החברה עושה מאמצים רבים ותמשיך לעשות מאמצים כבירים על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך אינה מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, קווי התקשורת או בתוכנה עצמה, ולא תהייה אחראית לשיבושים או תקלות בקווי התקשורת או ברשת האינטרנט.

בעלות וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו ובכל תוכנה, קובץ גרפי, מלל, קודים ויישומים הכלולים בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפייה העסקיים, לפי העניין. אין להפיץ או להציג בפומבי, להעתיק, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מהנ"ל ללא הסכמה מפורשת בכתב. שם החברה, סימני המסחר ושם מתחם האתר של החברה, הינם קנייניה הבלעדיים של החברה.

פרטיות ואבטחת המידע של החברה

החברה מקפידה לנהל את האתר ביתר זהירות, באופן מבוקר, ובמיומנות רבה, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר ע"י גולשי האתר. במקרים שאינם בשליטתה המלאה של החברה ו/או בעקשות אירועים הנובעים ע"י כוח עליון – החברה אינה אחראית על כל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף אשר ייגרם לגולש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. כמו כן, החברה מתחייבת לא לבצע שום שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד. 

סמכויות שיפוט

כל סכסוך משפטי יידון באחת מערי המחוז חיפה, מרכז, ת"א, ירושלים וב"ש.